Privacy

Hoe wij jouw gegevens verzamelen en respecteren

In dit Privacybeleid (Beleid) legt Yellowgrape B.V. (Yellowgrape, wij, ons, onze) uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, en met wie wij uw gegevens delen. Dit Beleid ziet op ons gebruik van uw informatie die wij verzamelen op of via www.yellowgrape.nl  (de Website).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon; een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd kan worden. We verzamelen de volgende Persoonsgegevens van u:

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij, en onze dienstverleners, verzamelen Persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder:

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij, en onze dienstverleners, gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij verzenden deze berichten indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Wij personaliseren uw ervaring op de Website indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Verder gebruiken wij uw Persoonsgegevens, voor zover toegestaan, ook voor andere legitieme zakelijke doelen, inclusief management-analyses, audits, de naleving van wet- en regelgeving,  beleid van Yellowgrape en in het kader van de behandeling van klachten en verwante onderzoeken en communicatie, en juridische en administratieve activiteiten. We gebruiken uw Persoonsgegevens ook om onderzoeken uit te voeren naar onwettige activiteiten, om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen en om te voldoen aan verzoeken van overheden en wetshandhavers.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw Persoonsgegevens met:

Onze dienstverleners, om deze dienstverlening te faciliteren

Verder gebruiken en delen wij uw Persoonsgegevens ook indien dit noodzakelijk of gepast is, vooral als we een juridische verplichting of legitiem belang hebben om dit te doen:

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor of toegestaan in het licht van de in doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt (zie de paragraaf “Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens?”), tenzij wet- of regelgeving ons verplicht om uw Persoonsgegevens korter of langer te bewaren.

Contactgegevens

U kunt via onderstaande contactgegevens Yellowgrape bereiken:

Yellowgrape B.V.
DPO: Ronald van Dijk
Herengracht 231
1016 BG Amsterdam
ronald(at)yellowgrape.nl
+31 (0)20 244 0313

Recht van Individuen

Indien u vragen of zorgen hebt over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via hello(at)yellowgrape.nl of contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via ronald(at)yellowgrape.nl. Als u gebruik wilt maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw Persoonsgegevens, indien u een kopie van uw Persoonsgegevens wenst, gebruik wilt maken van uw recht op portabiliteit, of indien u ons wilt verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of bezwaar wilt maken tegen deze verwerking, dan kunt u contact opnemen met ronald(at)yellowgrape.nl of via post. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.